Website tạm ngưng hoạt động để bảo trì, trong trường hợp quý khách muốn may đồ, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số : 0909766086 hoặc liên hệ qua Skype : Phaolode
Email : Minhde65@gmail.com